Kasutustingimused

muudeti 07.10.2015

1. Üldtingimused

1.1 DOX OÜ, edaspidi “DOX”, “Müüja”, “E-pood”, “meie” – kõik puudutab või on DOX OÜ. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2 Müüja andmed: OÜ DOX, reg. nr. 12878245

1.2 Kasutades DOX kodulehte, sooritades tellimust, luues kasutajakontot DOX lehel või tellides meie tooteid, nõustute Te eranditult kasutustingimuste ja reeglitega. Samuti Te nõustute faktiga, et me jätame endale õiguse viia kasutustingimustesse ja reeglitesse muudatusi ilma eelneva teavitamiseta. Muudatused võivad sisaldada vahetust, analoogse toote või kodulehe töö lõpetamise näol.

2. Hinnad

2.1 Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3. Ostu sooritamine

3.1 Klient klikkib nuppule ‘tellimine’ ja pärast valib E-poes soovitud Plaani (1-,3-,6 kuune) ning lisab selle ostukorvi, klikkides soovitud plaanil.

3.2 Kliendi suunatakse tellimuse vormistamise lehele, kus Ta sisestab nõutud admeid ja Toote eest tasub.

3.3 Pärast tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

3.4 Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.5 Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4. Makseviisid

4.1 DOX ei töötle panga- või krediitkaardi makseid ise. Selle asemel me kasutame kolmandat osalpoolt. Edastades krediitkaardi või muid andmeid, nõustute Te kolmanda osapoole teenusetingimuste ja talle finantsinfo edastamisega. Teie finantsinfo on Kasutustingimuste ja Reeglite objekt, mille leiate www.maksekeskus.ee lehel. Samuti nõustute Te, et meie ei kanna vastutust Teie poolt edastatud info kuritarvitamise või kasutamise üle, mis võib olla tekitatud teenindava osapoole poolt.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Kohaletoimetamine on TASUTA

5.2 Kohaletoimetamit organiseerib Itella Smartpost. Valides Smartposti pakiautomaadi, jõuab Toode Kliendi poolt valitud pakiautomaati 2-5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega,  mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta, tagastuskoodi ning hoiutähtaja lõppu. Automaadid on avatud 24 tundi. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele.

5.3 Klient on kohustatud säilitama  punktis 5.2. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni. Kliendil on võimalik Toode  vajadusel ümber vahetada või tagastada, kasutades selleks samas SMS-is olnud tagastuskoodi.

5.4 Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

5.5 Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: bark.me@dox.ee

6. Toote ümbervahetamine ja tagastamine

6.1 Kliendil on õigus tehingust 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg hakkab kulgema arvates  Toote Itella Smartpost saabumise teate kättesaamisest.

6.2 Kui Teie poolt kätte saadud toode on deffektne, siis on Teil võimalus toodet tagastada ja me saadame Teile uue eseme või kanname Teie kasutajakontole krediiti makstud summa ulatuses. Kui Te soovite saada raha tagasi, siis palume kontakteeruda aadressil bark.me@dox.ee

6.3 Toote saab ümber vahetada või tagastada Itella Smartpost pakiautomaadi vahendusel, kasutades selleks esialgses SMS-is sisalduvat tagastuskoodi.

6.4 Toode jõuab E-poodi 2-5 tööpäeva jooksul. Toote kättesaamise kohta saadab E-pood Kliendi e-postile kinnituse.

6.5 Tagastamisega kaasnevad saatekulud Itella Smartpost kasutamise korral katab Klient.

6.6 Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul arvates Toote õigeaegsest saabumisest E-poodi. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tegi tagastatava tellimuse makse.

6.7 Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla avatud või kahjustunud pakendiga, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.

7. Pretensioonide esitamise kord

7.1 E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.2 Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige posti- ja materjalikulud, Müüja.

7.3 Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8. Vastutus

8.1 Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

8.2 Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

9. Kasutamistingimused ja nende muutmine

9.1 Me soovime, et meie koostöö oleks suurepärane, kuid Teil siiski on võimalus oma liitumine iga hetk lõpetada. Loobumise soovist tuleks meid teavitada enne liikmemaksu tasumist. Me ei saa kinnitada ega töödelda loobumise avaldusi, mis saabuvad pärast paki välja saatmist.

9.2 Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

9.3 Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

10. Muud tingimused

10.1 Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tallinna Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

11. Klienditugi

11.1 Kui Teil on tekkinud küsimusi Kasutustingimuste ja Reeglite kohta, siis edastage need aadressile bark.me@dox.ee